cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English
  • BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
CN Kinh tế

Đào Mạnh Duy

P.TGĐ phụ trách tài chính- quản trị CTCP Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên kiêm GĐ Chi nhánh

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

PGS.TS. BS

Trần Đức Quý

Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKI – ThS

Trương Đồng Tâm

PGĐ

Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKII – ThS

Phan Bá Đào

PGĐ

Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

TS. BS

Lê Anh Đức

PGĐ

Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

BSCKII

Đoàn Tuấn Sơn

PGĐ

Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên